Elektroinštalácia

Každú modulovú stavbu je možné na objednávku zabezpečiť vnútornými rozvodmi napojiteľnými  na dodávku elektriny, ktoré prispievajú k požadovanej funkčnosti.