Technológie a výroba

Zameriavame sa na kvalitu

Prijímame Vaše požiadavky a podnety na zlepšenie práce a skvalitnenie našich služieb, aby sme dosiahli čo najväčšiu spokojnosť zákazníkov.

Snažíme sa hľadať nové riešenia

Neustále zlepšujeme kvalitu našich zamestnancov a rozširujeme kvalifikáciu pre každé odvetvie našej činnosti.

Posúvame limity

Snažíme sa stále napredovať. Hľadáme spôsoby, ako urobiť to, čo sa zdá byť nereálne alebo neštandardné.

Na výrobu našich modulových stavieb využívame najmodernejšie technológie, ktoré sú zárukou nadštandardnej kvality našich produktov. V záujme  zvyšovania kvality a efektívnosti výroby neustále dopĺňame a modernizujeme technologické vybavenie. Maximálnou flexibilitou a ochotou hľadať nové technologické riešenia vychádzame v ústrety často i neštandardným podmienkam.

Každá modulová stavba pozostáva z niekoľkých samostatných modulov z oceľovej konštrukcie. Samostatné modulové stavby sú navrhované tak, aby vyhovovali aj zlým poveternostným podmienkam. Celá výroba pozostáva z výroby jednotlivých častí modulu, ako sú : rám, podlaha, strop, steny, a ďalšie príslušenstvo podľa Vašich požiadaviek.

Oceľové konštrukcie sú zvárané pod odborným dohľadom.

Všetky nami vyrábané modulové stavby vyhovujú ako konštrukčne, tak aj staticky medzinárodným normám.

Neustála kontrola výrobných postupov a technológií výroby, zabezpečuje vysokú kvalitu. Všeobecná flexibilita umožňuje veľké možnosti prevedenia nielen ako finálneho výrobku, ale aj počas výroby.

Certifikáty

Ku každej zrealizovanej modulovej stavbe Vám budú dodané všetky potrebné certifikáty.

Vzťah k životnému prostrediu a bezpečnosť

Naša firma sa vedome snaží o rozvoj environmentálnej oblasti a napomáha pri programoch ochrany a tvorby životného prostredia regiónu. Pri práci kladieme veľký dôraz na ochranu zdravia, bezpečnosť práce a požiarnu ochranu, zákazníkom, dodávateľom a ostatnej verejnosti.

Firma rešpektuje vo všetkých svojich činnostiach platné technologické postupy, ekologické normy a nariadenia v oblasti bezpečnosti práce.