Tu si môžete pozrieť vizualizácie navrhnuté našimi architektmi a porovnať s už nami vyrobenými modulovými stavbami. Pracujeme výlučne s profesionálnym softvérom, ktorý komponuje s našou výrobou a finálnym produktom.