EPS panely

Sendvičové EPS (polystyrénové) panely, splňujú nielen modernú estetickú funkciu, ale tepelnoizolačnú
a zvukovoizolačnú funkciu. EPS panely používame na výrobu menších modulových stavieb.

Vlastnosti:
Jadro: polystyrén eps
Hrúbka panelu [mm] 50/100 / 150 / 200 /
Prestupy tepla – 100 mm – hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,39 W (m2*K)

Požiarna odolnosť —————
Dĺžka panelov [mm] 2000 – 13500
Efektívna šírka [mm] 1000
Celková šírka [mm] 1020
Hrúbka plechu 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7

Profilácie

Hladká profilácia

HP

Mikroprofilácia

MP

Farby