PIR panely

Sendvičové PIR panely, splňujú nielen modernú estetickú funkciu, ale aj excelentnú teploizolačnú,
zvukoizolačnú a požiarnu funkciu.

Vlastnosti:
Jadro: polyuretánová pena PUR / PIR
Hrúbka panelu [mm] 100 / 120 / 160 /
Prestupy tepla – 100 mm – hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,21 W (m2*K)
120 mm – hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,16 W (m2*K)
160 mm – hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,14 W (m2*K)

Požiarna odolnosť EI30
Dĺžka panelov [mm] 2000 – 13500
Efektívna šírka [mm] 1000
Celková šírka [mm] 1020
Hrúbka plechu 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7

Profilácie

Hladká profilácia

HP

Mikroprofilácia

MP

Farby