Konštrukcie modulov

Nosné rámy nami ponúkaných modulov sú vyrobené z oceľovo-zvarovanej konštrukcie.